Project Description

جراحی زیبایی پستان

جراحی زیبایی پستان شامل کوچک کردن سینه های بزرگ ، گذاشتن پروتز پستان و هچنین بالا کشیدن (لیفت سینه) پستان ها می شود. بزرگ بودن بیش از حد پستان ها باعث بروز مشکلاتی هم از نظر زیبایی و هم از نظر مسایلی مانند درد شانه و گردن ، دیسک مهره های گردنی و ناحیه پشت ، ضایعات پوستی و عرق سوز شدن ناحیه بین زیر پستان ها و … می شود. با انجام ماموپلاستی (کوچک کردن پستان ها) می توان از بروز این مشکلات و جلوگیری و آنها را برطرف کرد.

در مواردی که پستان ها بیش از اندازه کوچک هستن با گذاشتن پروتز، این نقص اصلاح خواهد شد. توجه داشته باشدی که در صورت گذاشتن پروتز، باید هر 10 سال بررسی پستان ها با سونوگرافی انجام شود تا در صورت نیاز تعویض پروتز صورت گیرد.

  • کوچک کردن سینه های بزرگ

  • گذاشتن پروتز پستان

  • بالا کشیدن (لیفت سینه) پستان ها

نمونه ای از جراحی زیبایی پستان، شکم و پلک

  واحدهای متمرکز

پزشکان ساکن 17
پزشکان در منزل 25
پرسنل تمام وقت 43
تعداد اتاق‌ها 27
بیماران درمان شده 27,387

  ساعت کار

شنبه تا چهارشنبه 8:00 – 17:00
پنج شنبه 9:30 – 17:00
جمعه 9:30 – 15:00

  8888 7777 – 021

  محل ما در نقشه