Project Description

خدمات جراحی عمومی

تشخیص و نمونه برداری از توده های پستان – جراحی توده های پستان و سرطان پستان – جراحی های گوارش، کیسه صفرا،فتق و هموروئید

دستور العمل های کنونی شبکه جامع ملی سرطان نشان می دهد که در زنان 20 ساله یا بیشتر با میزان خطر معمولی ( منظور از میزان خطر معمولی، نداشتن ریسک و نداشتن سابقه فامیلی سرطان پستان می باشد) باید معاینه پستان هر 3 سال انجام شود. با شروع سن 40 سال، معاینه فیزیکی پستان و مامو گرافی باید به صورت سالیانه انجام شود.

ماموگرافی غربالگری در خانم های 50 ساله یا بیشتر، موجب کاهش 20 تا 25 درصدی در کاهش مرگ و میر سرطان پستان می گردد. در صورت پیدا شدن توده در پستان حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کرده تا در صورت لزوم نمونه برداری و سایر اقدامات انجام شود.

  • تشخیص و نمونه برداری از توده های پستان

  • جراحی توده های پستان و سرطان پستان

  • جراحی های گوارش، کیسه صفرا،فتق و هموروئید

  واحدهای متمرکز

پزشکان ساکن 17
پزشکان در منزل 25
پرسنل تمام وقت 43
تعداد اتاق‌ها 27
بیماران درمان شده 27,387

  ساعت کار

شنبه تا چهارشنبه 8:00 – 17:00
پنج شنبه 9:30 – 17:00
جمعه 9:30 – 15:00

  8888 7777 – 021

  محل ما در نقشه